Featured
Legenda Putri Nai Manggale

Archive | History archieve kategory

Tags: , ,

Angka Umpasa Tingki Pesta Tardidi Dakdanak

Posted on 06 July 2012 by Yulianto Parulian Saragi Sidabutar

Dangka ni bulu godang pinangaitaithon; Sai simbur magodang ma ibana mamboan goarna i, tongka panahitnahiton. Habang ambaroba diatas ni Sibuntuon; Sai na burju ma ibana marroha, jala jolma sitiruon. Dolok ni Janjimauli hatubuan ni simarhorahora; Goar na uli ma goarna i, donganna gabe jala mamora. Sahatsahat ni solu sahat ma di rondang ni bulan; Leleng [...] Continue Reading

Comments (1) | Views (2,493)

Tags: , , , ,

Angka Umpasa tu na Mamongoti Jabu

Posted on 06 July 2012 by Yulianto Parulian Saragi Sidabutar

Mardangka bulung bira, martampuk bulung labu; Mauliate ma di Tuhanta ai nungga tipak hamu marjabu. Tubu ma simarlasuna, lata ni tobu di holangholangna; Sai hot ma jabunta on di batuna jala togu di hajongjonganna. Tubu ma tandiang di topi aek Sibarabara; Sai gok ma jolma di ginjang, gok pinhan ma tombara. (Alai ala so martombara [...] Continue Reading

Comments (0) | Views (1,510)

Tags: , , ,

Taringot tu Umpama

Posted on 24 June 2012 by Yulianto Parulian Saragi Sidabutar

Manghituhon pingkiran ni panurat tar songon on do: Ia angka adat dohot uhumna, sai godangan do i dihatahon marrupahon (berbentuk) umpama manang umpasa. Jala ingkon songon i do antong asa “lebih meresap” tu pangkilalaan. Molo naeng pasingot sada halak iba rupani jala nidok: “Ua jolo tangkas ma pingkiri hata sidohononmu”, ba nunga ulinon i nian. [...] Continue Reading

Comments (0) | Views (1,883)

Tags: , , ,

Legenda Makam Raja Sidabutar

Posted on 04 May 2012 by Yulianto Parulian Saragi Sidabutar

Salah satu makam tua yang berada di Tomok adalah makam Raja Sidabutar telah mempersiapkan makamnya pada waktu masih hidup. Ia memanggil tukang pahat yang ada di pulau Samosir. Pembuatan makam dimulai dengan upacara khusus. Setelah itu makam pun dibuat dengan petunjuk Raja Sidabutar. Pada kompleks makam tersebut dibuat makam Raja dan permaisurinya, Boru Damanik. Di [...] Continue Reading

Comments (9) | Views (3,016)

Legenda Putri Nai Manggale

Tags: ,

Legenda Putri Nai Manggale

Posted on 27 April 2012 by Yulianto Parulian Saragi Sidabutar

Pada suatu hari Raja Panggana yang terkenal pandai memahat dan mengukir mengadakan pengembaraan keliling negeri. Untuk biaya hidupnya, Raja Panggana sering memenuhi permintaan penduduk untuk memahat patung atau mengukir rumah. Walaupun sudah banyak negeri yang dilaluinya dan banyak sudah patung dan ukiran yang dikerjakannya, masih terasa padanya sesuatu kekurangan yang membuat dirinya selalu gelisah. Untuk [...] Continue Reading

Comments (0) | Views (1,780)

Partuturan Hulahula

Tags: , , ,

Partuturan Hulahula

Posted on 27 April 2012 by Yulianto Parulian Saragi Sidabutar

Hulahula i ma: 1. Tunggane (lae) dohot simatua ni suhut (on ma na ginoaran apala hulahula ni suhut). 2. Tulang (apala hulahula ni amang ni suhut) 3. Bona tulang (bona hula) i ma apala hulahula ni ompung ni suhut. 4. Bona ni ari (apala hulahula ni amang ni ompung ni suhut). 5. Bona ni ari [...] Continue Reading

Comments (0) | Views (1,388)

Partuturan Boru

Tags: , , , ,

Partuturan Boru

Posted on 26 April 2012 by Yulianto Parulian Saragi Sidabutar

Partuturan Boru : 1. Iboto dongan saama ni suhut. 2. Boru tubu dohot namboru ni suhut. 3. Boru di ampuan i ma na ro sian na asing jala jinalo niampuan di hutaniba. 4. Boru na gojong (nungga boru hian sian ama dohot ompu) jala laos sahuta dohot hulahula. 5. Ibebere. 6. angka boru ni parboruan [...] Continue Reading

Comments (0) | Views (1,278)

Sigale-gale

Tags: ,

Sigale-gale

Posted on 26 April 2012 by Yulianto Parulian Saragi Sidabutar

Continue Reading

Comments (0) | Views (1,477)

Legenda Sigale-gale

Tags: ,

Legenda Sigale-gale

Posted on 26 April 2012 by Yulianto Parulian Saragi Sidabutar

Sigale gale adalah sejenis patung yang diukir menyerupai manusia yang terbuat dari kayu, yang dapat digerakkan seperti cara seseorang dalang untuk memainkan wayang golek dalam suku jawa, tetapi permainannya hanya dalam gerak ( tortor / tari ) diiringi oleh musik gondang sabangunan. Kayu yang sudah siap diukir menyerupai manusia ini di buatlah di setiap persendiannya [...] Continue Reading

Comments (2) | Views (2,243)

Dongan Sabutuha

Tags: ,

Dongan Sabutuha

Posted on 25 April 2012 by Yulianto Parulian Saragi Sidabutar

Dongan Sabutuha, dohot na nietong songon dongan sabutuha: 1. Dongan saama ni suhut 2. Paidua ni suhut (ama martinodohon) 3. Hahaanggi ni suhut/dongan tubu (ompu martinodohon) 4. Bagian panamboli (panungkun) ni suhut 5. Dongan samarga ni suhut (dongan sabutuha) 6. Dongan saina ni suhut (pulik marga) 7. Dongan sapadan ni ompu (pulik marga) 8. Pariban [...] Continue Reading

Comments (1) | Views (1,334)


Adat Batak, History

Angka Umpasa Tingki Pesta Tardidi Dakdanak

Posted on 06 July 2012

Dangka ni bulu godang pinangaitaithon; Sai simbur magodang ma ibana mamboan goarna i, tongka panahitnahiton. Habang ambaroba diatas ni Sibuntuon; Sai na burju ma ibana marroha, jala jolma sitiruon. Dolok ni Janjimauli hatubuan ni simarhorahora; Goar na uli ma goarna i, donganna gabe jala mamora. Sahatsahat ni solu sahat ma di rondang ni bulan; Leleng [...] Continue Reading

Comments (1) | Views (2,493)

Adat Batak, History

Angka Umpasa tu na Mamongoti Jabu

Posted on 06 July 2012

Mardangka bulung bira, martampuk bulung labu; Mauliate ma di Tuhanta ai nungga tipak hamu marjabu. Tubu ma simarlasuna, lata ni tobu di holangholangna; Sai hot ma jabunta on di batuna jala togu di hajongjonganna. Tubu ma tandiang di topi aek Sibarabara; Sai gok ma jolma di ginjang, gok pinhan ma tombara. (Alai ala so martombara [...] Continue Reading

Comments (0) | Views (1,510)

Adat Batak

Angka Umpasa Sidohonon di Tingki na Mangulosi Penganten

Posted on 06 July 2012

Opatopat do i sastel asa lengkap i ma na sumintahon: - Asa hot parsaripeon i. - Asa gabe. - Asa sahat sintasinta i. - Asa denggan pansarian.   Di ginjang do arirang, di toru panggonggoman; Badanmuna ma na so sirang, tondimuna sai masigonggoman. Giringgiring ma tu gostagosta, tu boras ni singkoru; Sai tibu ma hamu [...] Continue Reading

Comments (0) | Views (1,767)

Adat Batak

Angka Umpasa sian Parboru – Di Na Marhata Sinamot

Posted on 30 June 2012

1. Bagot na marhalto ma na tubu di robean; Horas ma hami na manganhon sai martamba sinadongan di hamu na mangalean. 2. Tubu simarhorahora ditopi ni tapian; Sai ro ma tu hamu silas ni roha tiur nang pansarian. 3. Bona ni sek puli di dolok Sitapongan; Sai tubu ma di hamu angka na uli, jala [...] Continue Reading

Comments (0) | Views (1,923)

Adat Batak

Angka Umpasa sian Paranak – Di Na Marhata Sinamot

Posted on 30 June 2012

1. Godang sibutongbutong, otik sipir ni tondi; Tung so sadia pe na hupatupa hami, sai pamurnas ma i tu pamatang saudara tu bohi. 2. Habang pidong halohalo, didongani sitapitapi; Las ma rohamu manjalo, i dope na tarpatupa hami. 3. Sititi ma sihompa golanggolang pangarahutna; Tung otik pe na hupatupa hami sai godang ma pinasuna. 4. [...] Continue Reading

Comments (0) | Views (2,147)

Adat Batak

Angka Umpasa

Posted on 25 June 2012

1. Sori manungkun, sori mandapot, Matua manungkun ma na ro tu na nidapot. 2. Bangunbangun sinua, bangunbangun do salongan; Molo na uli sinuan, laos na uli do jaloon. 3. Sihampir gabe gambir, tandiang gabe toras, Tu dia pe so tampil, tung tu ahu aha pe so bolas. 4. Tangkas pe jabu suhat, tangkasan do jabu [...] Continue Reading

Comments (0) | Views (1,679)

Adat Batak

Angka Umpama

Posted on 25 June 2012

1. Tongka do mulak tata naung masak, mulak marimbulu naung tinutungan. 2. Tu duru ma hata mabuk, tu tonga hata uhum. 3. Ndang adong amporik na so siallang eme. 4. Ingkon sada do songon dai ni aek, unang mardua songon dai ni tuak. 5. Di ginjang bulu botik binoto do paetna, buni parsisiraan binoto ansimna. [...] Continue Reading

Comments (0) | Views (1,555)

Adat Batak

Taringot tu Umpasa

Posted on 25 June 2012

Ndang dos umpama dohot umpasa. Ia umpama boi ma i tarpatudos tu “pepatah” di hata Indonesia, jala umpasa tu “pantun”. Ia umpama ndang boi paubaubaon. Umpamana hata ni umpama, “Tedek songon indahan di balanga”, ndang boi paubaon i jala dohonon rupani: “Tedek songon juhut di balanga”. Alai ianggo umpasa boi do paubaubaon manurut tu pangalaho [...] Continue Reading

Comments (2) | Views (1,706)

Adat Batak, History

Taringot tu Umpama

Posted on 24 June 2012

Manghituhon pingkiran ni panurat tar songon on do: Ia angka adat dohot uhumna, sai godangan do i dihatahon marrupahon (berbentuk) umpama manang umpasa. Jala ingkon songon i do antong asa “lebih meresap” tu pangkilalaan. Molo naeng pasingot sada halak iba rupani jala nidok: “Ua jolo tangkas ma pingkiri hata sidohononmu”, ba nunga ulinon i nian. [...] Continue Reading

Comments (0) | Views (1,883)

Adat Batak

Mandok Umpasa

Posted on 18 June 2012

Taringot tu na mandok umpasa Molo naeng mandok umpasa iba sai jumolo ma nidok: “Sai dilehon Tuhanta Pardengganbasa i ma di hamu songon na nidok ni umpasa on”. Ise do na patut mandok umpasa pasupasu. Somalna najolo hlan hulahula do sidok angka umpasa pasupasu tu parboruonna, natoras tu ianakkonna, haha tu angka anggina, jadi ndang [...] Continue Reading

Comments (0) | Views (1,980)

Adat Batak

Raja Parhata

Posted on 16 June 2012

Di sude ulaon adat na balga (marhata sinamot, marunjuk, mangadathon/mangadati, mangompoi jabu, mamestahon tambak ni ompu dohot angka na asing dope) sai jolo dibahen protokol ni hasuhutan do rapot na jempek dohot dongan sabutuhana lago manotophon ise sian nasida na gabe parhata, tar songon on ma pangkataion disi. Protokol ni hasuhutan mamungka: Hamu angka hahadoli [...] Continue Reading

Comments (0) | Views (2,350)

History, Tomok

Legenda Makam Raja Sidabutar

Posted on 04 May 2012

Salah satu makam tua yang berada di Tomok adalah makam Raja Sidabutar telah mempersiapkan makamnya pada waktu masih hidup. Ia memanggil tukang pahat yang ada di pulau Samosir. Pembuatan makam dimulai dengan upacara khusus. Setelah itu makam pun dibuat dengan petunjuk Raja Sidabutar. Pada kompleks makam tersebut dibuat makam Raja dan permaisurinya, Boru Damanik. Di [...] Continue Reading

Comments (9) | Views (3,016)

SEE MORE ARTICLES IN THE ARCHIVE

RECENT VIDEOS

Click below to view videos...

ADVERTISEMENTS

Sidabutar.INFO at Flickr

See all photos  • Twitter is currently flying the fail whale
  • Networked Blogs

  •  
    ADVERTISEMENTS

    Advertisement